קורונה

זום - צבע הדפס על נייר חלק, 50X35 ס"מ, 2020

דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom
דיוקן
דיוקן

צבע הדפס על נייר חלק, 50 על 35 ס"מ, 2020

press to zoom