top of page
רקע אקבקה.jpg

בית הבובות

מתנת יום הולדתי הרביעי הייתה מיועדת להיות בית בובות על רהיטיו, מעשה ידי אבי. הבית, עשוי כולו מעץ ומאהבת אין קץ.

שבוע לפני יום הולדתי עלה אבי על מוקש ונהרג. את הבית לא קיבלתי אז. היום במרחק של שנים, חזרתי לשחק בו בדרכי באותה מידת אהבה ובתוספת מכאיבה של געגוע.

סדרת ציורים זו הינה פרי משחק זה.  

רקע אקבקה.jpg
bottom of page