top of page
רקע אקבקה.jpg

פסח

אחרי ארבעים ושבע שנות חיים משותפים נפרדתי מאדם שהיה יקר לי מכל.

כמו בכל תרבות המוכרת לנו, בעיקר מהעבר, התקשיתי לקבל את העלמותו כנחרצת.

לא יכלתי לשמר את נוכחותו כמומיה, לא יכלתי לפסל את דיוקנו כתבליט על ארון קבורה, לא יכלתי ליצור תדמית פאיום של דיוקנו, וגם... לא יכלתי להשלים עם העדר הנוכחות בזכרוני.
נסיתי להעלות באוב שוב ושוב את מראה פניו. נסיתי לבחון עד כמה הוא נוכח ו... התקשיתי. פה ושם נעזרתי בצילומים שהכזיבו. רישומים סיעו רבות. התוצאות הן של גישושים חוזרים ונשנים בטכניקות שונות.
בובה בדמותו שהוענקה לו לפני שנים רבות הפכה למודל אהוב.

bottom of page