top of page
רקע ארנבת.jpg

הדיוקן

אותה חזות שמאפיינת אותנו יותר מכל, אותו אמצעי זיהוי, אותו יסוד המשקף את המתרחש עמוק בתוכנו, אותו אשנב זעיר לכל הוויתנו, הוא נושא שמרתק אותי מאז ומתמיד. לעתים אני נצמדת לחזות עצמה, חורשת קמטים, חושפת צללים. לעתים אני "מרחפת" ומעניקה לדמות צלם רוטט של חזות דמיונית. אני מוהלת יחדיו את כל מתי ואת החיים ויוצרת נוכחות שחזותה נעורה תוך כדי הציור. הבעה זו, שאין לה שם, היא המנחה אותי בגישושי ביצירת הדיוקן או בקיטועו.

bottom of page