top of page
רקע ארנבת.jpg

בעלי חיים

בעלי חיים: יצורים אילמים אלה שמרפדים את חיי מאז ינקותי, מחממים את לבי ומשיבים את נפשי. כאן אני חפשיה לבטא קשת רחבה של רגשות מבלי לפול ברשתה של רגשנות יתר. הקופים הרבים בעלי ההבעות המגוונות כל כך, החתולים, הצפרים, הארנבים, כל אלה ורבים אחרים הם חלק בלתי נפרד מחיי. תוך כדי ציור חזותם, תנועותיהם והבעותיהם אני מתמסרת לסיפור אהבה מוכר זה.

bottom of page