top of page
רקע ארנבת.jpg

עלטה - מדור הסרטן

מסדרונות בוהקים, מקורצפים, אפלים. דובדבנים פורחים, סירות מפרש שטות להן בארצות רחוקות, עציצים מטופחים... 

רק מבעד לדלתות הפתוחות למחצה עולות הגניחות, האנחות, הבכי החנוק, הלחישות היבבות...

ובחדרים ליד המיטות גודש של פרחים, פירות, צעצועים אהובים, ממתקים שלא יאכלו, נחמה שלא תרתיע את המוות האורב בפתח.

ציורים אלה מוקדשים לאותם אנשים יקרים בלבן שחמלו, תמכו, הקשיבו, הבינו, הזדהו, הרעיפו חם וחיבה, חייכו, לא הסתירו את האמת המרה וברוך ריפדו ימים של עלטה.

bottom of page