top of page
רקע אקבקה.jpg

תפנימים

פרויקט "המפעל"

בנין המפעל הוא למעשה מתנת נישואין של אדם אוהב לכלתו לרגל חתונתם.

עד שנת 1948, כשנאלצו להימלט על נפשם בשל מוראות המלחמה, חיו בו בני הזוג וילדיהם חיים שלווים למדי.

בציור על קירות הבית ("הד קלוש") ניסיתי לשחזר מקצת מאותם חיים שנקטעו.

בפרויקט אחר במפעל ביקשתי לתת ביטוי לרוח התוססת המאפיינת את החיים החדשים שצעירי המקום מפיחים בו כיום באהבה וברגישות.

רקע אקבקה.jpg
bottom of page