top of page
רקע אקבקה.jpg

דיוקן

עיניים שלי - פאסטל שומני וגואש שחור, 76 על 59 ס"מ, 2022

למרות חמישים שנות הציור שמאחורי, עדיין מרגשת אותי תעלומת הדיוקן ובעיקר הדקויות המרכיבות את ביטויי הרגש הגלומות בו. בעבודה הנוכחית, ציירתי כמנהגי אינספור פעמים כשדיוקני שלי נגיש ונוכח, את תווי פני כשאני חוקרת בהגדלה את כל אחד מהמרכיבים המשנים בטווח מילימטרים ספורים את מכלול ההבעה ואיתה הנוכחות של הדיוקן.
מתוך שאיפה להתמקד בחלק זעיר מהפנים הכהיתי את הדיוקן כולו וכך נשאר חלק קטן שהעיניים במרכזו כעדות לחיפוש עצמו.

bottom of page