top of page

נעמי
בריקמן

רקע ארנבת.jpg

"הציור של נעמי בריקמן יוצר סצינות אימה קטנות ויומיומיות שמתנגדות בתוקף לראציונליזיות והסברים. אלו ציורים שדוחסים למסגרת נתונה מהלך כרונולוגי ונפשי ממושך שהסתיים. הם מבקשים ליצור תיעוד ציורי של דבר שהיה ונגמר, ולהצליח ללכוד לא רק את רגע ההתרחשות אלא גם את ההבנה שהיא אינה קיימת עוד"

Nomi at the mifal.jpg

יונתן אמיר, ערב רב

רקע ארנבת.jpg
צרו קשר

עמק רפאים, ירושלים

+972-58-627-6664

bottom of page